VGVLAB chính thức có tên trong danh sách những tổ chức được phép thử nghiệm vàng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, VGVLAB đã nhận được Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm xac định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 26 tháng 4 năm 2018, số: 631 / QĐ-TĐXC

Sau thời gian tìm hiểu, nỗ lực, và phấn đấu, vào ngày  26 tháng 4 năm 2018, VGVLAB đã nhận được Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm xac định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 26 tháng 4 năm 2018, số: 631 / QĐ-TĐXC .

 Như vậy VGVLAB đã chính thức đầy đủ năng lực về trang thiét bị máy móc, nhân sự, hoàn toàn có thể đảm bảo tính chính xác trong việc giám định hàm lượng vàng , cũng như tính hợp pháp và hợp quy đối với các đơn vị có nhu cầu xác định chất lượng hàng hóa liên quan .

VGVLAB - UY TÍN, TIN CẬY, ĐẢM BẢO 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 111 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0243 8228090
Email: vgvlab@gmail.com