TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Công ty Cổ phần Kiểm định Vàng bạc Đá quý Việt Nam có niềm tin vững chắc là xây dựng Công ty Cổ phần Kiểm định Vàng bạc Đá quý Việt Nam thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm định tại Việt Nam.

Tầm nhìn của VGV Lab

1. Trở thành Công ty số 1 Việt Nam về Kiểm định chất lượng Vàng bạc Đá Quý và Kim Cương
2. Đạt chuẩn Chứng nhận Quốc Tế về Kiểm định Vàng bạc Đá quý và Kim Cương
3. Mở rộng quy mô hoạt động tại Khu vực ASEAN

Sứ mệnh của chúng tôi là

1. Cập nhật và triển khai các tiêu chuẩn Quốc tế về kiểm định chất lượng vàng bạc đá quý về Việt Nam
2. Cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy cho các bên tham gia thị trường (khách mua hàng, các công ty sản xuất - kinh doanh vàng bạc đá quý và các cơ quan quản lý nhà nước)
3. Đào tạo gây dựng con người trong ngành Kiểm định Vàng bạc Đá Quý và Kim Cương

 

Nguồn: VGV LAB 

  • Tại Hà Nội 
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 111 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  • Hotline: 043 8228090
  • Email: vgvlab@gmail.com
  • Tại thành phố Hồ Chí Minh:
  • Địa chỉ: 56 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 083 8380482