Giới thiệu về GIA

Được thành lập vào 1931, GIA - Viện ngọc học Hoa Kỳ là viện ngọc học uy tín nhất thế giới. GIA đã nghiên cứu, truyền đạt giáo dục và áp dụng kiến thức ngọc học trên thế giới. Với 1.200 nhân viên và các nhà khoa học, GIA được coi là cơ quan hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực kim cương và đá quý.

Được thành lập vào 1931, GIA - Viện ngọc học Hoa Kỳ là viện ngọc học uy tín nhất thế giới.
GIA đã nghiên cứu, truyền đạt giáo dục và áp dụng kiến thức ngọc học trên thế giới. Với 1.200 nhân viên và các nhà khoa học, GIA được coi là cơ quan hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực kim cương và đá quý.
Trên thế giới viện ngọc học Hoa Kỳ đã xác lập vị trí bằng nguồn kiến thức ưu việt và chuyên nghiệp về ngọc học. GIA Diamond Report và GIA Diamond Dosier là tên của 2 loại chứng nhận kim cương được phát hành bởi GIA và được coi là thông tin hàng đầu thế giới về chất lượng kim cương.
GIA Diamond Report (Báo cáo kim cương theo GIA) cung cấp thông tin một cách khoa học về hình dạng kim cương, đường nét, màu sắc, cách cắt, trọng lượng và tỉ lệ. Trong báo cáo cũng cung cấp về bất kỳ phương pháp sử dụng để làm đẹp viên kim cương. Báo cáo kim cương GIA được công nhận như nguồn gốc và đảm bảo tính chính xác thông tin phân loại kim cương.
GIA Diamond Dossier (Hồ sơ kim cương theo GIA) là phiên bản ngắn gọn hơn của GIA Diamond Report (Báo cáo kim cương theo GIA)  và được sử dụng cho viên có trọng lượng từ 0,15 đến 1,99 carat.
Như môt biện pháp đảm bảo tính an toàn và xác thực, GIA cung cấp hình thức khăc lazer đồng nhất với báo cáo trong hồ sơ kim cương.
 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH GIA - GIA CERTIFICATION
Mẫu chứng nhận kim cương của GIA như sau:


Tham khảo thêm về GIA tại www.gia.edu