Diamond GIA 3EX

Trong những viên kim cương được cắt hoàn hảo, ánh sáng đi qua ở mọi góc độ đều có thể khúc xạ quay trở lại vương miện. Trong trường hợp này, viên kim cương có thể tỏa sáng với sắc màu lộng lẫy và đẹp nhất. 

1. Excellent Grade Cut - Giác cắt tuyệt hảo 
Trong những viên kim cương được cắt hoàn hảo, ánh sáng đi qua ở mọi góc độ đều có thể khúc xạ quay trở lại vương miện. Trong trường hợp này, viên kim cương có thể tỏa sáng với sắc màu lộng lẫy và đẹp nhất. 


2. Excellent Polish - Độ bóng tuyệt hảo 
Độ bóng ảnh hưởng đến khả năng ánh sáng đi qua viên kim cương. Điều này rất quan trọng đối với vẻ rực rỡ và màu sắc tỏa sáng của kim cương. Chính vì vậy, khi đánh giá một viên kim cương, bạn cần chú ý đến các thông số về Polish – Độ bóng. Những viên kim cương có độ bóng tuyệt hảo – Excellent Polish sẽ có được ánh sáng rực rỡ nhất. 
EX hoặc E là mức thang đo độ bóng Polish tuyệt hảo, tại điểm 10 – mức điểm cao nhất. 

 


 

3. Excellent Symmertry - Tính đối xứng 
Tính đối xứng của một viên kim cương là sự đánh giá việc liên kết các mặt của một viên kim cương. Tính đối xứng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá một viên kim cương hoàn hảo. Khi đề cập đến tính đối xứng chính xác, cần xem xét hình dạng sắp xếp các mặt và các bộ phận. Điều này bao gồm các điều kiện tự nhiên, các mặt cắt đối xứng tại tất cả các vị trí bên trong và bên ngoài viên kim cương. 
Chất lượng cao nhất của Tính đối xứng của 1 viên kim cương : Excellent – Tuyệt hảo.