Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Kiềm định Vàng bạc đá quý Việt Nam tuyển dụng vị trí : chuyên viên kiểm định
Công ty Cổ phần Kiềm định Vàng bạc đá quý Việt Nam tuyển dụng vị trí : Giám đốc điều hành .